Cải tạo hạ tầng giao thông ở Bắc Cạn

Chủ Nhật, 09/06/2019, 03:55:10

Từ nguồn vốn dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Bắc Cạn đầu tư hơn 260 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo, xây mới sáu tuyến đường liên xã và 63 cầu dân sinh.

Hợp phần đường giao thông do tỉnh làm chủ đầu tư đã đưa vào sử dụng đường Chu Hương - Hà Hiệu (Ba Bể), Kim Lư - Lương Thành (Na Rì) với tổng chiều dài hơn 20 km; chuẩn bị thi công các tuyến Vân Tùng - Cốc Đán (Ngân Sơn), quốc lộ 3B - Đôn Phong và Phương Linh - Vi Hương (Bạch Thông), Cường Lợi - Vũ Loan (Na Rì) với tổng chiều dài hơn 37 km.

Hợp phần cầu dân sinh do Ban quản lý dự án 3 (Tổng cục Đường bộ) làm chủ đầu tư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 23 cầu ở Ba Bể, Chợ Đồn, Chợ Mới, Ngân Sơn; đang tiếp tục thi công 40 cầu ở Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới và Pác Nặm.

TUẤN SƠN