Văn Chấn thực hiện tốt công tác giảm nghèo

Chủ Nhật, 09/06/2019, 03:53:43

Huyện Văn Chấn (Yên Bái) đang thực hiện tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2019, tổng vốn thực hiện là 24 tỷ 567 triệu đồng, qua đó có 11.420 hộ dân vùng khó khăn được hưởng lợi.

Văn Chấn thực hiện tốt công tác giảm nghèo

Cán bộ xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn (Yên Bái) hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc chè. Ảnh: THANH TÂN

Hỗ trợ giống vật nuôi là 16.246 con, trị giá hơn 11 tỷ đồng cho 2.057 hộ; hỗ trợ 520 tấn phân bón các loại, kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng cho 6.579 hộ; hỗ trợ cây trồng, kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng cho 2.157 hộ.

Đối với tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư hạ tầng, vốn thực hiện 120 tỷ 741 triệu đồng, đã đầu tư 120 công trình. Trong đó, 73 công trình hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn và 52 công trình hạ tầng tại thôn, bản đặc biệt khó khăn. Hằng năm, có từ 450 đến 500 hộ thoát nghèo nhờ Chương trình 135.

THANH SƠN