Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế

Thứ Ba, 30-06-2020, 02:58
Nhân viên Phòng khám đa khoa Sinh Hậu (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) hướng dẫn thủ tục khám bệnh BHYT cho người bệnh.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 30 cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng bảo hiểm y tế (BHYT) trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội, trong đó có 20 cơ sở công lập và 10 cơ sở ngoài công lập.

Tính đến hết tháng 5-2020, toàn tỉnh có hơn một triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 91,57% dân số. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân yên tâm tham gia BHYT, cùng với việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thay đổi thái độ phục vụ người bệnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực triển khai các chủ trương, chính sách về BHYT để thu hút người dân tham gia. Theo đó, tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi của BHYT, đồng thời thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHYT. Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 100% số hộ cận nghèo tham gia BHYT từ năm 2013; hỗ trợ phần cùng chi trả khám, chữa bệnh BHYT, tiền ăn, tiền đi lại cho người nghèo, người bị ung thư, người chạy thận nhân tạo khi điều trị nội trú; cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Tỉnh phấn đấu hết năm 2020, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 93%. Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm.

* Tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức, bộ máy; thực hiện giảm biên chế, giảm đầu mối nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực xử lý công việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tỉnh đã phê duyệt Ðề án sắp xếp tổ chức bộ máy Hội Chữ thập đỏ tỉnh; thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nghiêm công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng đề án sáp nhập Phòng Quản lý khoa học và Phòng Quản lý khoa học cơ sở; sáp nhập hai phòng của Chi cục Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng tỉnh; đề xuất phương án sáp nhập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn với Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện đề án thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở sắp xếp lại các ban quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện giải thể Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sĩ, thẩm định đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của 16 đơn vị trực thuộc…

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua sát hạch công chức định kỳ. Vừa qua, Sở Tài chính tổ chức kỳ thi kiểm tra, sát hạch công chức năm 2020 cho 73 cán bộ, công chức.

PV và TTXVN