Từ 1-1-2020: Hà Nội chỉ thanh toán chế độ BHXH khi có dữ liệu khám, chữa bệnh trên hệ thống thông tin giám định BHYT

Thứ Sáu, 27-12-2019, 15:24
Ảnh minh họa: Trần Hải.

NDĐT- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hà Nội vừa có văn bản thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và cập nhật dữ liệu trên Cổng tiếp nhậndữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Theo đó, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) và Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật BHXH, Luật An toàn vệ sinh Lao động thuộc lĩnh vực y tế của Bộ Y tế, trong năm 2019, BHXH thành phố Hà Nội đã ban hành ba văn bản gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội để thực hiện và phối hợp thực hiện.

Nhằm bảo đảm quyền lợi và thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động; BHXH thành phố Hà Nội đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định tại các văn bản nêu trên.

Trước hết, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc tạo lập và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn.

Bên cạnh đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cập nhật kịp thời dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh, hoặc kết thúc đợt điều trị nội trú đối với người bệnh.

Triển khai các quy định trên, dự kiến từ ngày 1-1-2020, BHXH thành phố Hà Nội chỉ thực hiện thanh toán chế độ BHXH cho người lao động khi có dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Vì vậy, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương thực hiện theo đúng quy định, chịu trách nhiệm giải quyết khi người lao động có khiếu nại.

XUÂN ĐỨC