Liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 15 nghìn trẻ em

Thứ Năm, 21-11-2019, 16:29
Khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội kết nối với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGS

NDĐT- Trong năm 2019, thí điểm kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương để liên thông khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi đã được tiến hành. Sau một tháng thực hiện ở 13 địa phương, hơn 15 nghìn trường hợp trẻ em được liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế.

Sáng 21-11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) và kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ tịch qua hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng về bảo hiểm

Ngày 22-5-2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Trong đó, CSDL quốc gia về bảo hiểm được xác định là một trong sáu CSDL quan trọng để tạo nền tảng cho phát triển chính phủ điện tử.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngành BHXH đã triển khai tạo lập, bổ sung và hoàn thiện CSDL kết nối liên thông đáp ứng nhu cầu quản lý của ngành và chia sẻ, kết nối giữa các Bộ, ngành liên quan như thuế, y tế, hải quan, tài chính, lao động, thương binh và xã hội...

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của BHXH ngoài đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và phục vụ người dân, doanh nghiệp còn phục vụ cho việc xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm. Chính phủ, Bộ Thông tin - Truyền thông và các Bộ, Ngành liên quan cũng đã xác định, CSDL quốc gia về bảo hiểm là một thành phần quan trọng trong kiến trúc Chính phủ điện tử, cùng với năm CSDL khác (CSDL quốc gia về dân cư; CSDL đất đai quốc gia; CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; CSDL quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số; CSDL quốc gia về tài chính) đóng vai trò để kiến tạo nên nền tảng Chính phủ điện tử Việt Nam hiện đại, minh bạch, hiệu quả và liên thông.

Ba năm qua, BHXH Việt Nam phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã thực hiện một khối lượng công việc lớn để cập nhật, duy trì, bảo đảm chất lượng và làm giàu dữ liệu. Từ đó, xây dựng một cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng được các yêu cầu mà toàn ngành BHXH đã nỗ lực thực hiện. Đó là nguồn dự liệu cụ thể về các lĩnh vực.

Thứ nhất là, dữ liệu nhân khẩu có hiệu lực đã được cấp mã số trong hệ thống CSDL hộ gia đình tham gia BHYT với gần 97,5 triệu nhân khẩu.

Thứ hai là, CSDL của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. BHXH Việt Nam đang quản lý biến động của 14,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 488 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; 13,11 triệu người tham gia BHXH thất nghiệp và 85,24 triệu người tham gia BHYT.

Thứ ba là, CSDL người hưởng hằng tháng. Đó là quản lý thông tin người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng với 3,6 triệu người hưởng được quản lý trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam, trong đó bao gồm: hưu trí, tử tuất, bệnh nghề nghiệp…

Thứ tư là, CSDL khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, với trung bình mỗi năm khoảng 170 triệu lượt khám, chữa bệnh.

Những CSDL trên đã giúp ngành BHXH cải cách được thủ tục hành chính, nâng cao được chất lượng phục vụ, góp phần giúp ngành đạt và vượt nhiều mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 15 nghìn trẻ

Để khai thác CSDL chuyên ngành BHXH, trong năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm kết nối, chia sẻ thông tin thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) để kết nối, chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Đây là hoạt động triển khai các quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15-5-2015 giữa các Bộ: Tư pháp, Công an và Y tế.

Sau một tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố, đã có hơn 15 nghìn trường hợp trẻ em được liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT.

Dự kiến đến hết năm 2019, sẽ liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới sáu tuổi cho tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước.

Việc kết nối Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (phạm vi đến cấp phường/xã) với Hệ thống CSDL ngành bảo hiểm (phạm vi đến cấp quận/huyện) là một bước tiến lớn trong công tác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương so với năm 2018.

Trước đó, kết nối CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Tổng Cục đường bộ, phạm vi đến các sở giao thông vận tải phục vụ thủ tục hành chính cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô-tô có lượng giao dịch trung bình 500 hồ sơ/ngày.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trên cả nước, hằng ngày có khoảng 8.000 hồ sơ khai sinh cho trẻ em dưới sáu tuổi phát sinh mới có thể chuyển sang BHXH để cấp thẻ BHYT. Con số này chiếm hơn 1% số giao dịch hành chính công giữa công dân với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Là một trong những địa phương triển khai thí điểm chương trình này, đại diện Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Lào Cai cho biết, Bộ Thông tin - Truyền thông hỗ trợ địa phương xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) từ tháng 5 năm2019. Đến nay, Lào Cai đã kết nối thành công Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh với CSDL Quốc gia về doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Bước đầu, thử nghiệm thành công đối với 10 dịch vụ hành chính công tại Sở Công thương để xác thực thông tin doanh nghiệp theo yêu cầu, góp phần giảm thiểu thành phần hồ sơ phải nộp cho cơ quan Nhà nước khi thực hiện các thủ tục nêu trên.

Lào Cai cũng kết nối thành công Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh với hệ thống thông tin cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ lấy được thông tin một chiều đối với các hồ sơ đã được giải quyết trên hệ thống của Bộ Tư pháp.

Trong năm 2020, tỉnh Lào Cai dự kiến sẽ triển khai bước hai dự án này, quy mô sẽ tập trung vào hai nhiệm vụ chính. Trước hết là kết nối Cổng dịch vụ công của tỉnh với các CSDL, hệ thống thông tin của Trung ương đã triển khai thành công kết nối với NGSP quốc gia do Bộ Thông tin - Truyền thông đang quản lý, vận hành. Tiếp đó là chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và Giám sát việc xử lý quy trình nghiệp vụ đối với việc thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

Dự kiến, trong quý 2 năm 2020, tỉnh Lào Cai ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công gắn với Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Việc triển khai các dự án giúp giảm thiểu thành phần hồ sơ mà người dân, doanh nghiệp phải thực hiện khi thực hiện thủ tục. Đồng thời, giám sát toàn bộ quy trình để bảo đảm các cơ quan nhà nước, công chức thực hiện thủ tục, thủ tục liên thông đúng trình tự, thời gian.

XUÂN ĐỨC