Hơn 1.000 doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Thứ Năm, 21-05-2020, 16:28
Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội Đồng Nai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người lao động (Ảnh minh họa: Thiên Vương).

NDĐT- Đến ngày 20-5, có 1.010 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với gần 94.100 lao động.

Đây là thông tin từ cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chia sẻ. Số tiền giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất lên tới hơn 360 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4-5, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; BHXH Việt Nam hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ một tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

NSDLĐ thuộc một trong các trường hợp trên, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

Thứ nhất, không bố trí được việc làm cho NLĐ, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

Thứ hai, bị thiệt hại hơn 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Thứ ba, đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 1 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng một năm 2020.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với trường hợp nêu trên tính từ tháng NSDLĐ có văn bản đề nghị nhưng không quá 12 tháng.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do cơ quan BHXH xem xét, quyết định căn cứ trên văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ NSDLĐ.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hết thời gian tạm dừng đóng, NSDLĐ và NLĐ tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả NLĐ ngừng việc hưởng lương theo Điều 98 của Bộ luật Lao động). Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Kể từ thời điểm hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu NSDLĐ không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, NSDLĐ thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho NLĐ.

Cũng theo BHXH Việt Nam, từ ngày 1-4 hết 20-5-2020, tổng số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lên tới hơn 192 nghìn người, tương ứng với số tiền tính theo lũy kế chi trả là gần 2.000 tỷ đồng. Con số này tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm 2019.

NGÂN ANH