Cơ quan Bảo hiểm xã hội chủ động gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2020

Thứ Hai, 16-12-2019, 13:25

NDĐT- Cơ quan Bảo hiểm xã hội chủ động thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 trên cơ sở dữ liệu đang quản lý. Chỉ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đối với trường hợp có thay đổi thông tin ghi trên thẻ, mất, hỏng, rách.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và gia hạn thẻ BHYT năm 2020

Thực hiện Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ - BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT; các cơ sở giáo dục đào tạo và các đại lý thu (gọi tắt là đơn vị) thực hiện một số nội dung sau.

Trước hết, hướng dẫn người tham gia BHYT kiểm tra, rà soát thông tin ghi trên thẻ BHYT. Cụ thể là: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, mã quyền lợi hưởng, mã nơi đối tượng sinh sống, thời điểm đủ 05 năm liên tục…. Trường hợp sai sót, đề nghị cơ quan BHXH cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia theo quy định.

Lưu ý là, cơ quan BHXH chủ động thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2020 trên cơ sở dữ liệu đang quản lý và chỉ cấp lại thẻ BHYT đối với trường hợp có thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT, mất, hỏng, rách,….

Tiếp đó, để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, đề nghị các đơn vị trích chuyển số tiền phải nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN năm 2019 vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH xong trước ngày 25-12-2019 theo đúng quy định.

Trường hợp đơn vị có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật, sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và “Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ bảo hiểm y tế” theo Khoản 3 Điều 49 Luật BHYT số 46/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Các đơn vị triển khai, thực hiện theo quy định, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn, giải quyết.

Được biết, trên địa bàn Hà Nội hiện có khoảng bảy triệu người tham gia BHYT.

NGÂN ANH