Có hai số sổ bảo hiểm xã hội, phải làm gì?

Thứ Ba, 22-10-2019, 19:03

NDĐT- Qua tra cứu dữ liệu, người lao động thấy có hai số sổ bảo hiểm xã hội. Thông tin cá nhân trên sổ không trùng khớp với hợp đồng lao động, vậy người lao động cần phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải đáp thông tin về vấn đề này.

Một số bạn đọc của Báo Nhân Dân cho biết, qua tra cứu trên website https://baohiemxahoi.gov.vn, họ thấy mình có hai số sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). Liệu đây có phải tình trạng bất thường này và cần giải quyết như thế nào để bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Ông Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng Ban Thu, BHXH Việt Nam, cho biết, vấn đề này có xuất hiện trong thực tế từ trước đây. Thí dụ, một người đi làm ở một đơn vị đã được cấp một sổ BHXH (có số sổ BHXH). Khi họ nghỉ việc chuyển đến làm tại một đơn vị khác, nhưng không kê khai đã có số sổ BHXH và được cấp một sổ BHXH mới (có số sổ BHXH mới). Do vậy, xảy ra tình trạng có hai số sổ BHXH.

Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc và định danh cho người tham gia, thuận tiện cho cơ quan BHXH trong việc quản lý thu và giải quyết chế độ BHXH sau này đối với người lao động, BHXH Việt Nam đã hướng dẫn thủ tục để gộp sổ BHXH. Thủ tục được quy định tại Điều 23, Khoản 4 Điều 46 Quy trình thu ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 và Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16-7-2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Thủ tục gộp sổ BHXH với người lao động gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) kèm các sổ BHXH nộp cho đơn vị nơi đang làm việc, hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH.

Ngoài ra, cũng có trường hợp sổ BHXH của người lao động đang dùng số chứng minh nhân dân (9 số), nhưng trong hợp đồng lao động của họ dùng số căn cước công dân (12 số). Ông Đinh Duy Hùng cho hay, để thuận tiện cho cơ quan BHXH trong việc quản lý thu và giải quyết chế độ BHXH sau này, người lao động cần làm thủ tục thay đổi số chứng minh nhân dân trên sổ BHXH sang số thẻ căn cước công dân.

Thủ tục này làm theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 27 Quy trình thu ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017, Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16-7-2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Hồ sơ gửi tới cơ quan BHXH gồm có Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và Bản sao thẻ căn cước công dân của lao động.

XUÂN ĐỨC