Tư vấn đối thoại

Các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thứ Hai, 21-10-2019, 01:24

Trong những trường hợp nào, người lao động thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN)?

TRẦN QUỐC HUY (Đồng Nai)

Trả lời:

Theo khoản 1, Điều 21, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BH thất nghiệp, các trường hợp người lao động đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng TCTN bao gồm:

a) Hết thời hạn hưởng TCTN theo quyết định hưởng TCTN của người lao động;

b) Có việc làm.

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc từ đủ ba tháng trở lên.

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.

- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

d) Hưởng lương hưu hằng tháng.

đ) Sau hai lần người lao động từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

Người lao động đang hưởng TCTN từ chối việc làm thuộc một trong các trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng:

- Việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ của người lao động đã được đào tạo;

- Việc làm mà người lao động đó đã từng làm.

e) Trong thời gian hưởng TCTN, ba tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định;

g) Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp.

k) Chết.

l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

m) Bị tòa án tuyên bố mất tích.

n) Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.