83 triệu đồng hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách thôn, làng

Thứ Tư, 02-12-2020, 07:39

100 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện được trao tặng tới các cán bộ không chuyên trách tại các thôn, làng của huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 100 cán bộ này sẽ được hỗ trợ trong sáu  tháng, với số tiền hơn 83 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai phối hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai đã trao tặng sổ BHXH tự nguyện cho 100 cán bộ không chuyên trách tại các thôn, làng trên địa bàn huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

83 triệu đồng hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho cán bộ không chuyên trách thôn, làng -0
 

Theo đó, Vietcombank chi nhánh Gia Lai tài trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho 100 cán bộ không chuyên trách tại các thôn, làng của huyện Chư Pưh trong thời gian sáu  tháng với tổng số tiền hơn 83 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, giúp cán bộ không chuyên trách tại những địa bàn khó khăn miền núi khó khăn có điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, qua đó được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Hoạt động này góp phần chung tay hoàn thành các mục tiêu của Gia Lai, như phấn đấu đến năm 2021, toàn tỉnh sẽ có khoảng 12% dân số trong độ tuổi tham gia BHXH. Trong đó, nông dân và lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện đạt khoảng 0,4% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Chư Pưh là huyện vùng sâu ở phía nam của tỉnh Gia Lai. Dân số toàn huyện là hơn 72 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 53,58%.

Địa phương có tới 60 thôn, làng người đồng bào dân tộc thiểu số. Bốn xã của huyện thuộc khu vực III và 37 thôn, làng đặc biệt khó khăn còn lại là xã khu vực II theo tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

Tuy vậy, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện thường xuyên được quan tâm thực hiện. Các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác giảm nghèo đạt được kết quả tích cực.

Năm 2019, số hộ nghèo còn 1.155 hộ (chiếm 6,80%). Dự kiến, đến cuối năm 2020 còn 5,1%. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai đồng bộ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội trong độ tuổi lao động là 4,6%.

Tại Gia Lai, tính đến tháng 11 năm nay, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh là 10.134 người, tăng 102,2% so với cùng kỳ, đạt 66,4% kế hoạch.

THU NGUYỄN