Phấn đấu đưa 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài


Thứ hai, 13/01/2020 - 04:02 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Năm 2019 là năm thứ tư liên tiếp ngành lao động thực hiện vượt mức đưa lao động (LĐ) đi làm việc ở nước ngoài 120.000 LĐ/năm, nâng tổng số LĐ Việt Nam hiện đang làm việc ở nước ngoài lên khoảng 650 nghìn người tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong hơn 30 nhóm lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Năm 2020, Cục Quản lý LĐ ngoài nước đề ra mục tiêu sẽ đưa được 130.000 LĐ đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao, ổn định, thị trường truyền thống và cố gắng ký kết Thỏa thuận hợp tác LĐ với CHLB Đức.

Hơn 257.000 giáo viên phải nâng trình độ chuẩn

Nhằm thực hiện quy định tại Luật Giáo dục, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa xây dựng dự thảo tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và THCS.

Theo lộ trình và độ tuổi phải thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo thì tổng số giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn (tính đến ngày 15-12-2019) trên cả nước là hơn 257.000 người. Trong số này có hơn 89.000 giáo viên mầm non, 116.000 giáo viên tiểu học, số còn lại là giáo viên THCS. Thời gian thực hiện sẽ từ ngày 1-7-2020 đến hết năm 2030. Hiện tại, cả nước có 1.021.847 giáo viên. Trong số này có 354.955 giáo viên mầm non, 380.987 giáo viên tiểu học, số còn lại là giáo viên THCS.