Hỏi & Đáp


Thứ năm, 08/08/2019 - 05:53 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bạn đọc:

Tôi được biết từ tháng 8 này, người bị mất thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) vẫn có thể được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh. Xin hỏi Thời Nay cụ thể về quy định này? (Hoàng Thị Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Thời Nay:

Theo Thông tư số 09/2019 của Bộ Y tế ban hành, từ ngày 1-8-2019, trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong mà bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại vẫn được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh.

Cụ thể, đối với trường hợp khám, chữa bệnh cấp cứu tại cơ sở không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT thì thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định. Còn tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương thực hiện thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định. Tuy nhiên, mức tối đa trong trường hợp này là không quá 1,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh đối với ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với nội trú.

Trường hợp khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT không đúng quy định thì thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh đối với ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với nội trú.

Chi phí cùng chi trả của những đợt khám, chữa bệnh đúng tuyến trong năm (kể từ ngày tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) vượt quá sáu tháng lương cơ sở nhưng chưa được hưởng quyền lợi ngay tại cơ sở khám, chữa bệnh sẽ thanh toán chi phí thực tế vượt quá sáu tháng lương cơ sở, đồng thời cấp giấy xác nhận không cùng chi trả trong năm đó cho người bệnh.