Băn khoăn dự định đóng cửa dinh vua Mèo

BÀI & ẢNH: KHIẾU MINH

Thứ năm, 13/06/2019 - 05:11 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bên trong khu di tích dinh thự vua Mèo tại Đồng Văn, Hà Giang.

Dư luận đang quan tâm việc ông Vương Duy Bảo, cháu nội vua Mèo Vương Chí Thành dự kiến đóng cửa khu di tích dinh thự vua Mèo tại Đồng Văn, Hà Giang vào ngày 15-6 với lý do đưa ra là hai năm nay, chính quyền không đầu tư tu sửa khiến khu dinh thự xuống cấp và tỉnh Hà Giang chưa xây dựng được quy chế quản lý khu di tích.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hà Giang đã có công văn gửi đại diện hậu duệ họ Vương đề nghị nghiên cứu, tham gia xây dựng quy chế quản lý khu dinh thự. Thời gian qua, tỉnh đã đầu tư hơn tám tỷ đồng để trùng tu khu di tích. Hướng tiếp theo, về phí tham quan di tích do HĐND tỉnh Hà Giang quyết định (20.000 đồng/lượt). Tiền thu được dùng để tái đầu tư vào khu di tích, trả lương nhân viên, nộp vào ngân sách tỉnh. Huyện Đồng Văn cũng tuyển dụng bốn người là hậu duệ vua Mèo vào làm việc tại di tích.

Mới đây, theo bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Di sản văn hóa: Luật Di sản văn hóa đã ghi rõ quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu, quản lý trực tiếp di sản văn hóa, phải tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham quan, du lịch, nghiên cứu di sản văn hóa và bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa. Điều 8 của Luật quy định mọi di sản văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam, có xuất xứ ở trong nước hoặc từ nước ngoài, thuộc các hình thức sở hữu, đều được bảo vệ và phát huy giá trị. Bên cạnh đó, di sản văn hóa Việt Nam được sử dụng nhằm phát huy giá trị vì lợi ích của toàn xã hội; phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; góp phần sáng tạo những giá trị văn hóa mới, làm giàu kho tàng di sản văn hóa Việt Nam và mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế.

Về việc hậu duệ vua Mèo dự định sẽ đóng cửa dinh, ý kiến từ phía Bộ VHTT&DL cho rằng, tất cả các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các thiết chế văn hóa nói chung phải luôn được mở cửa để phục vụ người dân, phục vụ khách tham quan, du lịch và nghiên cứu về lịch sử, văn hóa và xã hội; phục vụ du khách trong nước và quốc tế chiêm ngưỡng, hưởng thụ không gian văn hóa, thiên nhiên… Tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý di tích, danh lam thắng cảnh phải thực hiện đúng các quy định của luật Di sản văn hóa, tuân thủ quy chế hoạt động giúp cho người dân và du khách thập phương có điều kiện tốt để tham quan nhằm tìm hiểu lịch sử và phát huy giá trị của di tích.

Bộ VHTT&DL cũng sẽ triển khai kiểm tra, rà soát lại các văn bản, quy phạm pháp luật về Luật Di sản. Nghiên cứu, sửa đổi và tiếp tục hoàn thiện nhằm bảo vệ, phát huy các giá trị của di sản văn hóa.