Cả nước có 4.340 xã đạt chuẩn nông thôn mới


Thứ sáu, 10/05/2019 - 04:46 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tính đến ngày 22-4, cả nước đã có 4.340 xã (48,68%) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 502 xã (4,13%) so cuối năm 2018; bình quân đạt 15,26 tiêu chí/xã.

Cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí; có 69 đơn vị cấp huyện thuộc 34 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Thời gian tới, Bộ NN&PTNT tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành T.Ư và các địa phương triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM gắn với tổng kết 10 năm thực hiện chương trình…

Tỷ giá hạch toán kế toán thu chi ngoại tệ tháng 5-2019

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo về tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 5-2019, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đô-la Mỹ (USD) tháng 5 là 1 USD = 22.994 đồng. Tỷ giá hạch toán giữa VND với các đồng ngoại tệ như sau: Với euro là 25.549 đồng/EUR; với bảng Anh là 29.479 đồng/GBP; với yên Nhật Bản là 206 đồng/JPY; với nhân dân tệ Trung Quốc là 3.412 đồng/CNY; với đô-la Singapore là 16.907 đồng/SGD...

Tỷ giá hạch toán này được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền (RRRT), tài trợ khủng bố (TTKB) giai đoạn 2019 - 2020. Mục tiêu của Kế hoạch là hoàn thiện cơ chế phòng RRRT và TTKB ở Việt Nam; kiểm soát, giảm thiểu RRRT, TTKB được xác định từ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và TTKB giai đoạn 2012 - 2017; đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và TTKB; đồng thời phục vụ đánh giá đa phương của nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) về cơ chế phòng RRRT và TTKB đối với Việt Nam trong năm 2019. Nội dung Kế hoạch hành động gồm: Nhóm các biện pháp liên quan khuôn khổ pháp luật; Nhóm các biện pháp liên quan quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền; Hợp tác trong nước; Các sản phẩm tài chính toàn diện; Hợp tác quốc tế.