Quy định mới về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam


Thứ ba, 07/05/2019 - 09:49 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó bổ sung quy định về các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, đối với người không cư trú thực hiện theo quy định sau: Nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá trong các trường hợp: Mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực hiện cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Mua cổ phần, phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Mua cổ phần, phần vốn góp của DNNN đầu tư vào DN khác thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13-5-2019.