Tập trung nguồn lực thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia


Thứ hai, 22/04/2019 - 08:34 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh minh họa. Nguồn: nguoilambao.vn

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại văn bản “Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo T.Ư các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2016-2020” vừa được ban hành, Ban Chỉ đạo T.Ư cùng các bộ, ban, ngành và các địa phương tập trung huy động nguồn lực thực hiện hai CTMTQG.

Cụ thể, thứ nhất, CTMTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) phấn đấu cả nước có 50% số xã đạt chuẩn NTM và có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có ít nhất 70 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM… Thứ hai, CTMTQG giảm nghèo bền vững với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm, riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; giải quyết dứt điểm không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công.