Tín nhiệm quốc gia thăng hạng và động lực từ ngân hàng


Thứ sáu, 19/04/2019 - 05:10 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Mới đây, hãng đánh giá tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) đã nâng hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn cho Việt Nam từ mức “BB-” lên mức “BB” với triển vọng “ổn định”. Đồng thời khẳng định xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn cho Việt Nam ở mức “B”.

Như vậy, lần đầu tiên sau chín năm (kể từ tháng 12-2010) giữ nguyên mức xếp hạng “BB-”, S&P đã quyết định thăng hạng tín nhiệm quốc gia cho Việt Nam. Việc S&P nâng mức xếp hạng tín nhiệm từ “BB-” lên “BB” đã phát đi tín hiệu tích cực về nền kinh tế Việt Nam. Báo cáo xếp hạng tín nhiệm của S&P cũng ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ Việt Nam.