Bắt đầu cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lớn nhất từ trước đến nay


Thứ ba, 02/04/2019 - 04:33 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Điều tra mẫu tại quận Cẩm Lệ - Ảnh: VGP/MINH TRANG

Vào lúc 0 giờ ngày 1-4-2019, cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc sẽ chính thức bắt đầu, với sự tham gia của hơn 122.000 điều tra viên. Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7-2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV-2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II-2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV-2020.