Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn & cổ phần hóa

Thời gian gần đây, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH) các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch đề ra. Tiến độ thoái vốn nhà nước (VNN) cũng chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Chủ động & tích cực trong hợp tác APEC

Trải qua quá trình 25 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã khẳng định được...