Cơ chế ưu đãi đặc thù cho TP Hồ Chí Minh

Củng cố vai trò “đầu tàu” kinh tế - xã hội

NGUYỄN HỮU

Thứ ba, 21/11/2017 - 03:35 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù sẽ giúp TP Hồ Chí Minh có điều kiện huy động thêm nguồn lực. Ảnh: LAM ANH

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 4 Quốc hội (QH) khóa XIV, sáng 14-11, QH đã nghe tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Dự thảo Nghị quyết đã đề xuất nhiều chính sách theo hướng tạo ưu đãi hơn, hỗ trợ thành phố này phát triển, củng cố vai trò “đầu tàu” kinh tế - xã hội (KT-XH) cả nước.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết này xuất phát từ yêu cầu thực tế phát triển của TP Hồ Chí Minh. Thời gian qua, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển KT-XH, đóng góp lớn cho sự phát triển KT-XH và thu ngân sách nhà nước (NSNN) của cả nước, chia sẻ những khó khăn chung với T.Ư và các địa phương trên tinh thần “Thành phố vì cả nước”. Việc thực hiện Nghị quyết có ảnh hưởng đến Kế hoạch tài chính 5 năm Quốc gia, Kế hoạch đầu tư công (ĐTC) trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được QH phê chuẩn. Tuy nhiên, về tổng thể các ảnh hưởng này không lớn, cơ bản không làm thay đổi các cân đối lớn về NSNN và nợ công, trước mắt và trong trung hạn; không ảnh hưởng đến phân bổ kế hoạch ĐTC trung hạn cho các bộ và các địa phương. Cụ thể, NST.Ư giảm khoảng 20.000 tỷ đồng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn; nhưng đồng thời giảm 18.800 tỷ đồng bổ sung chi đầu tư của NST.Ư cho thành phố.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, vai trò đầu tàu trong phát triển KT-XH của TP Hồ Chí Minh đang chậm lại. Thành phố đang phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức... khả năng thu hút vốn đầu tư mới giảm, cản trở sự phát triển bền vững của thành phố.

Vì vậy, cần có cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp yêu cầu phát triển của thành phố. Theo đó, dự thảo Nghị quyết quy định cho TP Hồ Chí Minh được thí điểm áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đất đai; quản lý đầu tư; quản lý tài chính - NS; cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý. Các khoản thu tăng thêm do điều chỉnh chính sách thu trên, NS thành phố được hưởng 100% và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa NST.Ư và NS thành phố.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, việc quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù sẽ giúp TP Hồ Chí Minh có điều kiện huy động thêm nguồn lực để giải quyết các bức xúc về cơ sở hạ tầng, giải quyết các vấn đề về xã hội, môi trường, cải thiện môi trường đầu tư... tạo động lực cho thành phố tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn, xứng đáng là “đầu tàu”, động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, đóng góp lớn hơn vào sự phát triển KT-XH và NS chung của cả nước.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách (UBTCNS) của QH Nguyễn Đức Hải cho biết, UBTCNS cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về quan điểm, nguyên tắc ban hành Nghị quyết. Theo đó, phần lớn các nội dung trong dự thảo Nghị quyết cũng nhận được sự đồng thuận cao của UBTCNS; đồng thời cũng có một số lưu ý để tăng tính khả thi khi triển khai. Cụ thể, UBTCNS nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc cần tạo sự chủ động hơn cho chính quyền TP Hồ Chí Minh trong việc xem xét, quyết định dự toán NS hằng năm, nhưng vẫn phù hợp định hướng phát triển các lĩnh vực quan trọng của Chính phủ, QH. Tuy nhiên, đề nghị thành phố cần ưu tiên cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo (GDĐT), khoa học - công nghệ (KHCN). Có ý kiến đề nghị cho phép thành phố quyết định dự toán NS hằng năm nhưng trong trung hạn 5 năm phải bảo đảm tỷ lệ chi NS cho các lĩnh vực GDĐT, KHCN theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Đối với quy định về mức dư nợ vay của TP Hồ Chí Minh đưa ra trong dự thảo, UBTCNS cũng cơ bản nhất trí, tuy nhiên đề nghị Chính phủ cần cân nhắc mặt bằng bội chi chung của NS địa phương trong Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia (bội chi NS địa phương không quá 0,2% GDP) để không làm ảnh hưởng lớn đến khả năng vay vốn của các địa phương khác, trong đó có Thủ đô Hà Nội và ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ được thành lập.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Hải cho biết thêm, Ủy ban TCNS cũng nhất trí quy định về việc cho phép HĐND thành phố quyết định mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý... Tuy nhiên, để thống nhất và tránh tạo sự bất bình đẳng trong chính sách trả lương, đề nghị đối với công chức, viên chức trong cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chỉ bổ sung mức thu nhập tăng thêm theo vị trí việc làm, hiệu quả công việc và quy định nguyên tắc, tiêu chí về mức thu nhập tăng thêm, còn mức lương cơ bản giữ nguyên như chính sách chung của cả nước.