50 năm ngày mất Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (6-7-1967 - 6-7-2017)

Sự nghiệp đã kết thành văn hóa

NGÔ VƯƠNG ANH

Thứ ba, 11/07/2017 - 04:38 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người con trung hiếu của nhân dân. Ông mang quan điểm nhân dân từ thực tiễn cuộc sống chiến đấu và lao động vào trong những quyết định chiến lược của mình với mục đích duy nhất là cống hiến tận tụy cho nhân dân.

1/ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh xuất thân từ một gia đình nông dân trên mảnh đất cằn cỗi ít được thiên nhiên ưu đãi nên rất “thấm” những nỗi khổ của dân. Từ nhỏ ông đã cảm nhận được tình cảm ấm áp của tinh thần cứu giúp nhau khi khó khăn, hoạn nạn của bà con làng xóm. Lớn lên, đi hoạt động cách mạng, ông càng hiểu rằng khối đoàn kết của nhân dân có sức mạnh vô địch.

Từ những ngày đầu cuộc kháng chiến chín năm, khi mặt trận Bình - Trị - Thiên vô cùng ác liệt, gặp nhiều khó khăn, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã khẳng định: “Mất đất chưa phải là mất nước. Chúng ta chỉ sợ mất lòng tin của dân. Có lòng tin của dân là có tất cả. Vì vậy chúng ta không được chạy dài. Chúng ta phải trở về với dân, chúng ta nhất định thắng!” (“Đại tướng Nguyễn Chí Thanh Tổng tập”, NXB QĐND, Hà Nội 2013, tập 1, quyển 2, tr 437). Trong bài viết đầu tiên của mình trên Báo Nhân Dân (đăng ngày 15-11-1951) “Để phá tan chính sách của giặc dùng người Việt đánh người Việt - Đẩy mạnh công tác vận động ngụy binh”, ông nêu lên kinh nghiệm: “Do có nhân dân tham gia, việc tuyên truyền thiết thực và có kết quả nhiều hơn trước. Đó là phương pháp tuyên truyền theo đường lối quần chúng vì biết vận dụng năng lực của nhân dân vào công tác... Đó là phương pháp vận động đấu tranh theo đường lối quần chúng: hợp với trình độ và nguyện vọng của quần chúng, biết căn cứ vào lợi ích thiết thân của quần chúng, để dần dần đưa quần chúng đến chỗ tích cực chống giặc (các chữ in nghiêng trong nguyên bản - N.V.A)”. Những quan điểm này của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh từ bài viết cách đây đã hơn 66 năm vẫn chưa hề cũ trong bối cảnh hôm nay.

2/ Tháng 1-1961, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - khi đó là Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương - đến Hợp tác xã Đại Phong (Quảng Bình) trực tiếp trao đổi ý kiến với nông dân và cán bộ thôn xã, rút kinh nghiệm từng chi tiết việc tổ chức sản xuất và đời sống ở đây. Sau đó đồng chí chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết, có cán bộ toàn tỉnh Quảng Bình tham dự. Sau Hội nghị này, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh viết một bài dài đăng ba kỳ liên tục trong các ngày 26, 27 và 28-2-1961 trên Báo Nhân Dân “Hoan nghênh Hợp tác xã Đại Phong!”. “Gió Đại Phong” đã khơi nguồn cho nhiều phong trào thi đua sản xuất khác trên miền bắc sau đó: “Sóng Duyên Hải”, “Cờ Ba Nhất”...

Vào chỉ đạo chiến trường từ cuối năm 1964, là Bí thư Trung ương Cục miền nam, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bám sát diễn biến trên các hướng chiến trường, theo dõi chặt chẽ những biến động trên chính trường của Mỹ và Sài Gòn. Ông cùng các đồng chí ở Trung ương Cục miền nam sớm khẳng định quyết tâm “Dám đánh Mỹ và tin chắc là thắng Mỹ” bằng chiến tranh nhân dân với phương châm: “Tiêu diệt địch đi đôi với phát triển chiến tranh du kích”, “đánh địch đi đôi với phá ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng”, “tác chiến đi đôi với địch vận để làm tan rã từng mảng địch”, “chỉ đánh giặc không thì chưa đủ mà còn phải làm công tác chính trị tốt trong quần chúng”... Trên chiến trường, đồng chí chỉ đạo bộ đội, du kích thực hiện chiến thuật “ở gần, đánh gần”, “bám thắt lưng địch mà đánh”. Thực hiện thành công cách đánh đó, quân và dân miền nam đã có những chiến thắng vang dội Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài... Chiến tranh nhân dân lan rộng khắp miền nam, đánh địch bằng “hai chân, ba mũi”, trên cả ba vùng chiến lược, tạo thế và lực cho cách mạng miền nam phát triển.

3/ Đúng 50 năm trước, ngày 6-7-1967, ông đột ngột đi xa mà chưa kịp hoàn thành trọn vẹn những ước nguyện của mình. Nhân dân vẫn nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - người cán bộ sâu sát thực tiễn, luôn gần dân, thời bình thì “bám đội lội đồng”, thời chiến thì “bám thắt lưng địch mà đánh”, tận tụy hy sinh, cống hiến hết mình vì thắng lợi cuối cùng của nhân dân.