Kiên quyết xử lý hai vấn đề trọng tâm

NGUYỄN HÙNG

Thứ sáu, 09/06/2017 - 04:50 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cơ cấu lại các TCTD là một trong hai vấn đề trọng tâm cần xử lý. Ảnh L.Anh

Ngay sau phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 3 Quốc hội (QH) khóa XIV của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và NSNN những tháng đầu năm 2017.

Trong báo cáo, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá về các kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém bốn tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong những tháng cuối năm trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng lãng phí, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao hơn trong các quý còn lại, quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7% như QH đã đề ra.

Phó Thủ tướng cũng báo cáo QH về hai vấn đề trọng tâm là việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) và xử lý nợ xấu; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và xử lý các dự án (DA) thua lỗ lớn. Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và đang chỉ đạo kiên quyết xử lý các TCTD yếu kém gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống. Tại kỳ họp này, Chính phủ trình QH xem xét thông qua nghị quyết về xử lý nợ xấu và cho ý kiến về DA Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD.

Khi nghị quyết được thông qua, Chính phủ sẽ chỉ đạo tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ cấu lại các TCTD; hoàn thiện các phương án xử lý đối với các TCTD yếu kém theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 là xử lý căn bản, triệt để nợ xấu và các TCTD yếu kém bằng các hình thức phù hợp cơ chế thị trường, trên nguyên tắc khẩn trương, quyết liệt, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả kinh tế, an toàn hệ thống và quyền lợi của người gửi tiền. Theo đó, Chính phủ sẽ tiếp tục củng cố, chấn chỉnh hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; xử lý dứt điểm các quỹ yếu kém; khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thiện phương án cơ cấu lại từng TCTD.

Về cơ cấu lại DNNN và xử lý các DA thất thoát, thua lỗ lớn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh cổ phần hóa (CPH), thoái vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của DNNN. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2017, tình hình cơ cấu lại, CPH, thoái vốn của DNNN triển khai còn chậm. Việc xử lý các DA thất thoát, thua lỗ lớn cũng làm chậm tiến độ CPH và thoái vốn của các DN liên quan.

Đối với 12 DA thất thoát, thua lỗ lớn, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo do một Phó Thủ tướng làm Trưởng ban, xác định, đánh giá, kiểm tra thực địa; đề ra nguyên tắc và xây dựng phương án xử lý đối với từng DA cụ thể.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về cơ cấu lại, CPH DNNN; nâng cao trách nhiệm, chất lượng tư vấn và kiểm toán, xác định, thẩm định giá trị vốn, tài sản tại DN, trong đó có giá trị quyền sử dụng đất, thương hiệu khi CPH, thoái vốn; cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược; bảo đảm công khai minh bạch, chống lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng; đẩy mạnh cơ cấu lại, CPH từng tập đoàn, tổng công ty (TĐ-TCT), DNNN, thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định, xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước và DN.

Theo báo cáo của Chính phủ, tổng mức đầu tư ban đầu của 12 DA thua lỗ lớn là 43.600 tỷ đồng, sau đó được phê duyệt điều chỉnh tăng lên 63.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 22,56%; vốn vay chiếm 74,6%; còn lại 2,84% là từ các nguồn khác. Tổng số lỗ lũy kế của 10 nhà máy đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất tới thời điểm ngày 31-12-2016 là 16.100 tỷ đồng, tổng số vốn chủ sở hữu của các nhà máy này còn lại là gần 4.000 tỷ đồng. Tổng tài sản của 12 DA là 57.700 tỷ đồng; tổng nợ phải trả là 55.000 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân của ba DA dở dang, đang bị dừng thi công là 8.600 tỷ đồng, trên tổng nguồn thanh toán dự kiến là 13.000 tỷ đồng…

Nêu rõ phương hướng và quyết tâm của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho biết, đối với những DA thất thoát, thua lỗ lớn, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương, TĐ-TCT liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, QH và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc; có giải pháp phù hợp xử lý về tài chính theo nguyên tắc thị trường và chia sẻ rủi ro đối với từng DA, không sử dụng nguồn hỗ trợ từ NSNN; tạo thuận lợi để chuyển nhượng cho các đối tác bên ngoài. Có cơ chế chính sách phù hợp từng trường hợp; đồng thời, xác định và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan.