Đẩy nhanh tiến độ thoái vốn & cổ phần hóa

QUỐC BÌNH

Thứ ba, 06/06/2017 - 06:23 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Riêng số vốn thoái của SCIC tại Vinamilk đã thu gấp 14 lần giá trị.

Thời gian gần đây, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa (CPH) các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch đề ra. Tiến độ thoái vốn nhà nước (VNN) cũng chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 4-2017, đã có hai DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH. Cụ thể, Công ty TNHH MTV dệt - may 7 thuộc Công ty TNHH MTV Đông Hải (Quân khu 7) có giá trị thực tế là 517 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần VNN tại DN là 154,1 tỷ đồng. Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam, giá trị thực tế là 94,5 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần VNN tại DN là 30,9 tỷ đồng.

Tính chung bốn tháng đầu năm 2017, đã có chín DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH. Tổng giá trị thực tế của chín DN đã được phê duyệt phương án CPH là 2.468 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần VNN tại DN là 564 tỷ đồng. Theo phương án CPH được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì vốn điều lệ của chín đơn vị là 878,5 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 412,9 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 347,3 tỷ đồng, bán cho người lao động 14,3 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 9,3 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 94,4 tỷ đồng.

Về thoái VNN, trong tháng 4-2017, các đơn vị đã thoái được 29 tỷ đồng, thu về 63 tỷ đồng. Trong đó phần vốn thoái (ngoài năm lĩnh vực nhạy cảm) tại hai DN thuộc Tổng công ty Cà-phê Việt Nam gồm: 6,9 tỷ đồng tại Công ty CP Giống cây trồng Vinacafe Tây Nguyên, thu về 9,4 tỷ đồng; thoái 2,625 tỷ đồng tại Công ty CP SX KD Phân bón Vi sinh Vinacafe, thu về 2,651 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cũng đã bán vốn tại Công ty CP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam với giá trị 19,5 tỷ đồng, thu về 50,9 tỷ đồng. Lũy kế bốn tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.101 tỷ đồng, thu về 14.299 tỷ đồng, bao gồm cả các khoản thoái vốn trong năm 2016 các đơn vị mới báo cáo trong bốn tháng đầu năm 2017. Cụ thể, các đơn vị đã thoái vốn tại năm lĩnh vực nhạy cảm được 35,8 tỷ đồng, thu về 36,3 tỷ đồng. Thoái vốn đầu tư ở DN khác được 1.712 tỷ đồng, thu về 2.073 tỷ đồng. Cùng thời điểm, SCIC bán vốn tại 16 DN với giá trị là 1.353 tỷ đồng, thu về 12.190 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả số thoái trong năm 2016 của Vinamilk với giá trị sổ sách 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng.

Nhận định về tình hình thoái VNN, CPH các DNNN thời gian gần đây, Bộ Tài chính cho rằng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty (TĐ-TCT) nhà nước và các DNNN đã tích cực thực hiện đẩy mạnh CPH các DNNN và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, tiến độ sắp xếp, CPH còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch đề ra do các đơn vị đang thực hiện xây dựng lộ trình, kế hoạch CPH, thoái VNN theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đối tượng CPH, thoái vốn trong giai đoạn này chủ yếu là các DN có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, kinh doanh đa ngành nghề, tài chính phức tạp nên cần có nhiều thời gian chuẩn bị, xử lý, kiểm toán nhà nước trước khi công bố giá trị DN. Mặt khác, việc thực hiện CPH các DN có quy mô vốn lớn cần sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính và năng lực quản trị, đầu tư tốt nên cần nhiều thời gian chuẩn bị. Ngoài ra, việc bàn giao các DN đã CPH về SCIC còn chậm, việc thoái vốn, giảm tỷ lệ VNN đầu tư tại các DN theo tiêu chí phân loại DNNN chậm được triển khai. Việc thoái vốn khỏi ngành nghề kinh doanh chính và bán hết vốn trong những ngành và lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Cũng theo Bộ Tài chính, đầu tháng 4-2017 vừa qua Bộ đã có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình DN thực hiện CPH chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) tính đến ngày 31-12-2016. Theo đó, trên cơ sở báo cáo của 14 bộ và 41 địa phương, 29 TĐ-TCT gửi báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách 578 DN đã CPH chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên TTCK.

Để đẩy nhanh tiến độ thoái VNN và CPH trong giai đoạn tới, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, các TĐ-TCT nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020. Giao các bộ liên quan khẩn trương xây dựng danh mục DN có VNN và thực hiện thoái VNN giai đoạn 2017 - 2020. Đồng thời xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ công khai danh sách các DN phải thực hiện bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn về SCIC. Ngoài ra, Chính phủ cũng xem xét, sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về CPH các DNNN. Trong đó, riêng đối với vấn đề đất đai khi CPH, Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quy định theo hướng quy định bắt buộc các DN thuộc diện CPH có trách nhiệm rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng; lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thành phê duyệt trước thời điểm quyết định CPH. Đồng thời, phương án sử dụng đất của toàn bộ diện tích đất DN thực hiện CPH đang quản lý, sử dụng phải bảo đảm đúng với quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương; phù hợp chiến lược phát triển DN; thực hiện nghiêm cơ chế cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013.