Bảy cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được quốc tế công nhận

Thứ Hai, 21-10-2019, 17:26

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa thông báo danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận. Danh sách có 158 chương trình, bao gồm: 19 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước; 139 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Trong đó, bảy đơn vị được công nhận bởi tổ chức đánh giá/kiểm định quốc tế gồm: Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh); Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Trường ĐH Xây dựng; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng); Trường ĐH Tôn Đức Thắng; Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

36% phụ nữ dân tộc thiểu số lựa chọn sinh con tại nhà

Đây là một trong những nội dung được đề cập trong báo cáo kết quả công tác y tế và chăm sóc sức khỏe vùng dân tộc thiểu số và miền núi vừa được Ủy ban Dân tộc ban hành. Theo đó, tỷ lệ phụ nữ dân tộc thiểu số mang thai đến các cơ sở y tế để khám thai thấp. Chỉ có khoảng 70,9% phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi mang thai được khám thai hơn một lần tại các cơ sở y tế. Trong khi đó, còn tới 36% số phụ nữ dân tộc thiểu số mang thai lựa chọn sinh con tại nhà thay vì đến các cơ sở y tế. Cá biệt ở một số nhóm dân tộc thiểu số, còn có hơn 80% các ca phụ nữ sinh nở tại nhà như: La Hủ, Si La, La Ha, Lự, Mảng, Hà Nhì.

.