366.246 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn

Thứ Sáu, 18-10-2019, 16:48
Nguồn: TTXVN

Bộ Giao thông vận tải cho biết, giai đoạn 2010 - 2019, tổng các nguồn vốn huy động được dành cho giao thông nông thôn là 366.246 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này, cả nước đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và bảo trì sửa chữa 345.897 km đường, 31.364 cầu, 125.639 cống; giảm số xã chưa có đường ô-tô đến trung tâm xã từ 140 xã năm 2010 xuống còn 13 xã năm 2019; tăng tỷ lệ cứng hóa các loại đường giao thông nông thôn từ 37,9% năm 2010 lên 68,69% năm 2019. Đặc biệt, sau 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí giao thông nông thôn đã cán đích trước hạn 1,5 năm.

Có 11 bản thảo sách giáo khoa bị đánh giá “không đạt”

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, sau hai vòng thẩm định, có 11 bản thảo sách giáo khoa (SGK) bị đánh giá “không đạt” (thêm một bản thảo SGK môn đạo đức, một bản thảo SGK môn khoa học tự nhiên).

Hội đồng thẩm định đánh giá và xếp loại bản mẫu SGK theo nội dung từng khoản quy định tại Thông tư số 33. Những bản mẫu SGK được xếp loại “không đạt” do chưa đáp ứng được các quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (theo Thông tư số 32) và các quy định tại Thông tư số 33.

Nới lỏng điều kiện sơ tuyển nhà đầu tư dự án cao tốc bắc - nam

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện một số đoạn BOT cao tốc bắc - nam phía đông, giai đoạn 2017 - 2020, với nhiều điều kiện giảm so chào thầu quốc tế trước đó. Cụ thể, về năng lực kinh nghiệm, nhà đầu tư chỉ cần từng tham gia một gói thầu xây lắp có giá trị vốn tối thiểu bằng 20% giá trị xây lắp của dự án tham gia đấu thầu (thay vì mức 30% như hồ sơ mời sơ tuyển quốc tế trước đó). Về liên danh nhà đầu tư, bỏ quy định các nhà đầu tư phải chiếm tối thiểu 15% vốn góp. Ngoài ra, nhà đầu tư có phần vốn nước ngoài vẫn được tham gia với điều kiện phần vốn góp không vượt quá 51%.

.