Hỏi & Đáp

Thứ Ba, 12-01-2021, 14:50

Bạn đọc: 

Tôi nghe nói sắp tới, những xe cũ nát sẽ bị thu hồi để hạn chế ô nhiễm môi trường. Xin hỏi Thời Nay, như thế nào thì được gọi là xe cũ nát và điều kiện để thu hồi? (Văn Lâm, quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Thời Nay:

Xe cũ nát là cụm từ để nói về phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng.

Đối với xe ô-tô, tại Điều 4 Nghị định 95/2009 quy định về niên hạn sử dụng của xe ô-tô như sau: Không quá 25 năm đối với xe chở hàng; không quá 20 năm đối với xe chở người; không quá 17 năm đối với xe chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ô-tô chở người trước ngày 1-1-2002.

Đối với ô-tô cải tạo, ô-tô chuyển đổi công năng sử dụng thì có niên hạn tính từ năm sản xuất trước khi chuyển đổi (theo Điều 6 Thông tư 12/2010 của Bộ GTVT hướng dẫn chi tiết Nghị định 95/2009). Cụ thể như sau:

- Ô-tô chở người quá niên hạn sử dụng được chuyển đổi thành ô-tô chở hàng phải áp dụng niên hạn sử dụng là không quá 25 năm.

- Ô-tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên (kể cả chỗ người lái), ô-tô chở người chuyên dùng chuyển đổi thành ô-tô chở người dưới chín chỗ ngồi (kể cả chỗ người lái) có niên hạn sử dụng là không quá 20 năm.

- Ô-tô chở hàng chuyển đổi thành ô-tô chuyên dùng phải áp dụng niên hạn sử dụng là không quá 25 năm.

- Ô-tô chuyên dùng, ô-tô chở người đến chín chỗ ngồi (kể cả chỗ người lái) chuyển đổi thành ô-tô chở hàng thì áp dụng niên hạn sử dụng là không quá 25 năm.

Đối với xe mô-tô, xe gắn máy, hiện chưa có quy định về niên hạn sử dụng với các loại xe này. Tuy nhiên, Điều 4 Luật Giao thông đường bộ 2008 có quy định nghiêm cấm đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Do đó, để triển khai công tác thu hồi xe máy cũ nát, các ngành chức năng sẽ thực hiện việc kiểm tra, đo đạc theo các quy chuẩn để xác định xe thuộc diện thu hồi hay không.

.