Hỏi & Đáp

Chủ Nhật, 20-10-2019, 22:58

Bạn đọc:

Xin hỏi Thời Nay, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc và BHXH tự nguyện khác nhau thế nào? Ai có thể tham gia BHXH tự nguyện? (Đỗ Hữu Vinh, khu đô thị Hồng Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Thời Nay:

Về loại hình, BHXH bắt buộc là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Còn BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức, mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Theo Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên. Người lao động (NLĐ) muốn đóng BHXH tự nguyện không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm:

- NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới một tháng.

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố.

- NLĐ giúp việc gia đình, người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương.

- Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong HTX, liên hiệp HTX.

- Nông dân, NLĐ tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình...

- NLĐ có nguyện vọng tham gia BHXH, đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH.

.