Hỏi & Đáp

Thứ Hai, 07-10-2019, 00:24

Bạn đọc:

Sau thời gian thực tập tại một công ty tư nhân, tôi được nhận làm nhân viên làm ca (bốn giờ/ngày), mức lương 450.000 đồng/tuần. Hiện nay, công ty có chính sách ký hợp đồng dài hạn để giữ nhân viên, xin hỏi Thời Nay, nếu ký thì tôi có phải đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không? (Nguyễn Thị Nhâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Thời Nay:

Luật BHXH năm 2014 quy định: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới 12 tháng, người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ một tháng đến dưới ba tháng từ ngày 1-1-2018 thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Còn theo quy định tại khoản 2, Điều 89 Luật BHXH năm 2014, Điều 21, Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trên hợp đồng lao động. Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động.

Như vậy, tính theo quy định, với công việc bán thời gian và mức lương 450.000 đồng/tuần (1,8 triệu đồng/tháng, thấp hơn mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn Hà Nội) thì kể cả khi ký thỏa thuận làm việc theo hợp đồng dài hạn, bạn cũng không phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật.

.