Hỏi & Đáp

Thứ Hai, 09-09-2019, 08:57

Bạn đọc:

Trước khi học đại học, em tham gia đóng Bảo hiểm Y tế (BHYT) tại gia đình. Xin hỏi Thời Nay, nếu em nhập học ở Trường đại học Thương mại Hà Nội thì sẽ tiếp tục đóng cùng gia đình hay chuyển đổi sang BHYT cho sinh viên? Định mức cũng như quy định về thời gian đóng thế nào? (Nguyễn Thị Hồng, đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội).

Thời Nay:

Học sinh, sinh viên (HS-SV) là đối tượng được Nhà nước hỗ trợ khi tham gia BHYT. Với việc điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1-7-2019 thì mức đóng BHYT của nhóm đối tượng này trong năm 2019-2020 cũng có sự thay đổi. Theo đó, mức đóng BHYT của HS-SV là 67.050 đồng/tháng, trong đó HS-SV chỉ phải đóng 46.935 đồng/tháng, còn Nhà nước hỗ trợ 20.115 đồng.

Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Hà Nội, đối tượng tham gia BHYT dành cho HS-SV hiện theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TP Hà Nội, kể cả HS-SV hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân (ngoại trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT) không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

Nhằm giảm bớt áp lực các khoản thu đầu năm học, HS-SV có thể lựa chọn các phương thức đóng linh hoạt theo quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc một năm phù hợp với điều kiện kinh tế. Thời hạn ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT. Đối với HS-SV năm thứ nhất của khóa học thì thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học (trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng); Đối với HS-SV năm cuối của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

.