Hỏi & Đáp

Thứ Tư, 31-07-2019, 15:37

Bạn đọc:

Tôi được biết Hà Nội có quy định cấm tổ chức dạy thêm cho học sinh lớp 6, lớp 10 trước khai giảng năm học 2019-2020. Xin Thời Nay nói rõ hơn về thông tin này? (Nguyễn Khánh, quận Ba Đình).

Thời Nay:

Theo Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hà Nội, hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ không được áp dụng cho học sinh lớp 6, lớp 10 mới tuyển sinh trong khoảng thời gian trước khi khai giảng năm học mới 2019-2020.

Ngoài ra, trong hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm, các trường phải cụ thể hóa các nội dung: Phân phối chương trình dạy thêm có nội dung chi tiết cùng xét duyệt của lãnh đạo nhà trường; giáo án dạy thêm của giáo viên; sổ theo dõi tiến trình, nhận xét về chất lượng bài dạy của giáo viên, cũng như kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh trong hoạt động dạy thêm, học thêm.

Sở cũng yêu cầu các cơ sở không xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn; số giờ học thêm trong ngày không vượt quá số giờ học chính khóa và không vượt quá 5 buổi/tuần.

Công tác thu, chi tiền dạy thêm, học thêm phải tuân thủ theo đúng quy định hiện hành. Thủ trưởng cơ sở giáo dục quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường khi được cấp giấy phép. Giám sát hoạt động dạy thêm của cán bộ, giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; công khai danh sách giáo viên, học sinh tham gia dạy thêm, học thêm trong nhà trường lên website của đơn vị.

Được biết, TP Hà Nội cũng đã thống nhất ngày khai giảng sẽ được tổ chức trên toàn thành phố vào ngày 5-9. Ngày tựu trường của tất cả các cấp học, ngành học sớm nhất là vào ngày 1-8, muộn nhất là ngày 23-8.

Về kế hoạch năm học, học sinh kết thúc học kỳ I trước ngày 20-1-2020; học kỳ II trước ngày 25-5-2020 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2020. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15-6-2020.

.