Từ ngày 1-9, bắt buộc kiểm dịch thực vật nông sản xuất khẩu sang châu Âu

Thứ Năm, 05-09-2019, 11:44

Từ ngày 1-9, nhiều loại nông sản nhập khẩu từ các nước bên ngoài Liên hiệp châu Âu (EU) sẽ bắt buộc áp dụng yêu cầu kiểm dịch thực vật chặt chẽ. Để nông sản Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường châu Âu hợp lệ, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp khi nông sản bị trả về.

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã gửi văn bản yêu cầu các chi cục Kiểm dịch thực vật vùng trực thuộc hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp nghiêm túc rà soát, thực hiện các quy định mới nhất của Ủy ban châu Âu. Đối với các lô quả có múi và xoài tươi xuất khẩu, phải được sản xuất từ các vườn đã được cơ quan kiểm dịch thực vật kiểm tra và bảo đảm không nhiễm ruồi đục quả, thông tin phải được ghi vào Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật để bảo đảm truy xuất nguồn gốc.

Đề xuất đưa ACV trở lại là doanh nghiệp nhà nước

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý. Trong đó, kiến nghị Chính phủ xem xét lộ trình mua lại 4,61% cổ phần do các cổ đông ngoài Nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Qua nghiên cứu, Bộ GTVT đề xuất phương án trước mắt giao ACV quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đến hết năm 2025. Sau thời hạn trên, giao Bộ GTVT tổng kết đánh giá, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định việc chuyển tài sản trên về Cục hàng không Việt Nam quản lý, sử dụng.

.