Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Thứ Hai, 01-06-2020, 16:37
Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội đề ra.

Trong đó, Chính phủ đưa ra ba nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Thứ nhất, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thứ hai, thu hút vốn đầu tư toàn xã hội. Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Miễn giảm lãi suất cho các khoản vay đạt gần 1,14 triệu tỷ đồng

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến ngày 25-5, tất cả các tổ chức tín dụng (TCTD) đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 223.000 khách hàng với dư nợ hơn 151.000 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 320.000 khách hàng với dư nợ gần 1,14 triệu tỷ đồng, cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ ngày 23-1 đến nay đạt hơn 767.000 tỷ đồng cho hơn 196.000 khách hàng (lãi suất thấp hơn, phổ biến từ 0,5 - 2,5% so trước dịch).

.