Quy định mới về công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Thứ Năm, 03-09-2020, 15:44
Ảnh: baochinhphu.vn

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 77/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (DN). 

Theo đó, DN phát hành trái phiếu phải thực hiện chế độ công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu. Cụ thể, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc sáu tháng đầu năm tài chính, DN thực hiện công bố thông tin định kỳ sáu tháng. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, DN thực hiện công bố thông tin định kỳ hằng năm.

Thông tư số 77/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 28-9-2020.

Hơn 186.000 tài khoản cá nhân đăng ký nộp thuế điện tử

Theo Báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 18-8 đã có hơn 186.000 tài khoản cá nhân đăng ký nộp thuế điện tử. Số tờ khai gửi đến cơ quan thuế từ đầu năm đến nay là khoảng hơn 88.600 tờ khai. Trong tổng số hơn 186.000 tài khoản đăng ký, Cục thuế TP Hà Nội có 39.484 tài khoản, Cục thuế TP Hồ Chí Minh có 102.251 tài khoản, các cục thuế còn lại khoảng hơn 44.300 tài khoản. Ngoài ra, từ ngày 1-8-2020, Tổng cục Thuế triển khai và khuyến khích người dân nộp lệ phí trước bạ ô-tô, xe máy điện tử trên phạm vi toàn quốc thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

5 địa phương đề nghị trả lại kế hoạch vốn 1.617,2 tỷ đồng

Báo cáo tại hội nghị trực tuyến với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ tám tháng đầu năm 2020, đại diện Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết, tám tháng đầu năm giải ngân vốn vay nước ngoài của các địa phương ước đạt 22% so dự toán giao. Nguồn vốn T.Ư cho các địa phương vay lại khoảng 29,3% so dự toán được giao cho các địa phương. Cho đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được văn bản hoặc ghi nhận thông tin của 5/62 địa phương đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị trả lại kế hoạch vốn, tổng số 1.617,2 tỷ đồng, trong đó vốn cấp phát là 953,4 tỷ đồng, vốn vay lại là 663,8 tỷ đồng. 

Tám tháng, 96,8% cổ phần chào bán thành công qua HNX

Theo HNX, trong tám tháng đầu năm 2020, HNX đã tổ chức tám phiên đấu giá thoái vốn với tổng số lượng chào bán đạt 34,2 triệu cổ phần; số cổ phần trúng giá đạt 33,1 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 96,8%; tổng số tiền trúng giá đạt 855,8 tỷ đồng. Riêng trong tháng 8-2020, HNX chỉ diễn ra duy nhất một phiên bán đấu giá thoái vốn của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tại Công ty CP Tư vấn Trường Sơn. Theo lịch đấu giá từ đầu tháng 8, dự kiến có ba phiên đấu giá trong tháng 8, tuy nhiên do không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần nên có hai phiên đấu giá đã không diễn ra. 

.