Giá trị giao dịch bình quân trên HNX ước đạt 411 tỷ đồng/phiên

Thứ Hai, 09-12-2019, 19:05

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 11-2019, có một mã cổ phiếu (CP) hủy niêm yết, tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 366 mã CP với tổng khối lượng niêm yết đạt hơn 13,1 tỷ CP, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt gần 130.100 tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 189.100 tỷ đồng, tăng hơn 1,47% so thời điểm cuối tháng 10-2019, và tăng 0,26% so cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 11 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng giao dịch CP niêm yết đạt 7,1 tỷ CP, tương ứng tổng giá trị giao dịch hơn 93.000 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 31,4 triệu CP/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 411 tỷ đồng/phiên, giảm 48,62% so năm 2018.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách T.Ư

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn (KHĐTTH) vốn ngân sách Trung ương (NST.Ư) giai đoạn 2016 - 2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn NST.Ư năm 2019 (đợt 5). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NST.Ư giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019. Cụ thể, điều chỉnh giảm hơn 3.240 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của các dự án (DA) được giao KHĐTTH giai đoạn 2016 - 2020, điều chỉnh tăng hơn 2.528 tỷ đồng cho các DA trong nội bộ của bộ, ngành và địa phương.

Ngoài ra, Thủ tướng quyết định điều chỉnh tăng/giảm hơn 971 tỷ đồng KHĐTTH vốn nước ngoài nguồn NST.Ư giai đoạn 2016 - 2020 cho các DA từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% vốn nước ngoài tại bộ, ngành, địa phương; điều chỉnh tăng/giảm hơn 519 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn NST.Ư năm 2019 giữa các DA trong nội bộ của các bộ, ngành và địa phương; Thủ tướng Chính phủ giao hơn 2.191 tỷ đồng kế hoạch đầu tư và danh mục DA đầu tư sử dụng vốn NST.Ư năm 2019 cho Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

“Nới” tổng hạn mức giao dịch qua ví điện tử

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Thông tư 23/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán. Theo đó, NHNN quy định tổng hạn mức giao dịch qua ví điện tử (VĐT) cá nhân của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng dịch vụ VĐT tối đa là 100 triệu đồng/tháng. Đối với tổ chức, NHNN không quy định hạn mức giao dịch VĐT.

Hiện, cả nước có 27 VĐT đang hoạt động với 4,2 triệu tài khoản liên kết và 10.000 đơn vị chấp nhận thanh toán. Tổng giá trị giao dịch VĐT trong năm dự kiến đạt 91.000 tỷ đồng, tăng 161% so năm 2018 với 214 triệu giao dịch. Giá trị trung bình một giao dịch qua VĐT là hơn 424.000 đồng. Nhưng đến nay, 80% giao dịch trên thị trường là tiền mặt nên tiềm năng phát triển của VĐT còn rất lớn.

.