Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách T.Ư

Thứ Ba, 04-08-2020, 14:44
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thủ tướng Chính phủ vừa điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương (NST.Ư) giai đoạn 2016 - 2020 cho các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương. 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm hơn 1.713 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NST.Ư giai đoạn 2016 - 2020 của các dự án (DA) đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn; điều chỉnh tăng hơn 1.891 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NST.Ư cho các DA trong nội bộ các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương. Điều chỉnh tăng hơn 597 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NST.Ư từ nguồn dự phòng 10% vốn NST.Ư tại các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương cho các DA của các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương.

Thu ngân sách bảy tháng đạt thấp

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, thu ngân sách bảy tháng năm 2020 do cơ quan thuế thực hiện ước đạt 666.080 tỷ đồng, bằng 53,1% so dự toán pháp lệnh, bằng 91,5% so cùng kỳ năm 2019. Tháng 7-2020 là tháng thứ ba liên tiếp số thu do Tổng cục Thuế quản lý đạt thấp hơn so cùng kỳ (năm tháng số thu đạt 499.832 tỷ đồng, bằng 39,8% so dự toán pháp lệnh, bằng 97,6% so cùng kỳ năm 2019; sáu tháng thu đạt 574.237 tỷ đồng, bằng 45,8% so dự toán pháp lệnh, bằng 96,1% so cùng kỳ năm 2019). 

Cùng với việc quản lý chặt kê khai, thanh tra, kiểm tra để chống thất thu ngân sách, Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo các cục thuế thực hiện tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tính đến ngày 31-7, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 16.372 tỷ đồng nợ thuế, bằng 38,7% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm ngày 31-12-2019, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2019. 

.