Đến năm 2025, thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể

Thứ Ba, 24-11-2020, 15:56
Ảnh minh họa. Nguồn: VOV

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức KTTT, bao gồm: HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác thu hút khoảng tám triệu thành viên tham gia; 100% số HTX, liên hiệp HTX tổ chức, hoạt động theo Luật HTX; 60% số HTX hoạt động từ loại khá trở lên.

Đồng thời, xây dựng 3.000 mô hình KTTT ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững; 50% số tổ chức KTTT, HTX có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức KTTT khác.

.