Ban hành Bộ Tiêu chí OCOP

Thứ Hai, 26-08-2019, 11:55

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định chính thức ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gọi chung là Bộ Tiêu chí OCOP.

Đây là căn cứ để đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, sẽ được điều chỉnh phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và từng thời kỳ. Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP gồm sáu ngành hàng: Thực phẩm; đồ uống; thảo dược; vải và may mặc; lưu niệm - nội thất - trang trí; dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các bộ: Công thương; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư hướng dẫn và triển khai Quyết định này. Đối với các địa phương đã ban hành Bộ Tiêu chí OCOP và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, kết quả đánh giá, phân hạng được bảo lưu đến hết ngày 31-12-2019.

.