Áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định CPTPP

Thứ Năm, 07-11-2019, 14:11

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 19/2019/TT-BCT quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ (BPTV) đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) bao gồm: BPTV trong giai đoạn chuyển tiếp; Biện pháp khẩn cấp đối với hàng dệt - may.

Thời hạn áp dụng BPTV chuyển tiếp không được vượt quá hai năm. Trong trường hợp cơ quan điều tra kết luận rằng cần tiếp tục áp dụng BPTV chuyển tiếp để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng và tạo thuận lợi cho việc điều chỉnh của ngành sản xuất trong nước, thời hạn áp dụng có thể kéo dài thêm tối đa một năm...

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký (ngày 30-9-2019).

Kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 43.700 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 10 tháng năm 2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.031.723 tỷ đồng, bằng 88,3% so dự toán pháp lệnh, tăng 12% so cùng kỳ năm 2018. Tổng cục Thuế đã thực hiện 71.323 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 394.523 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt hơn 43.700 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và đã thu được 27.667 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 0,4% so cùng kỳ năm 2018. Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 3% so cùng kỳ năm 2018…

.