ADB dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tăng lên 6,9%

Thứ Năm, 12-12-2019, 17:49
Ảnh minh họa. Nguồn: K.D

Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tăng trưởng GDP của Việt Nam trong ba quý đầu năm 2019 đã đạt 7%, mức cao nhất so cùng kỳ chín năm qua. Tiêu dùng cá nhân đã tăng 7,3%, trong khi đầu tư tăng 7,7% nhờ môi trường kinh doanh được cải thiện, niềm tin của các nhà đầu tư được duy trì và sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Với xung lực tăng trưởng mạnh mẽ ngoài dự kiến trong quý III-2019 nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong quý IV-2019 và sang năm sau, ADB điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng cho Việt Nam tăng từ 6,8% lên 6,9% trong năm 2019 và từ 6,7% lên 6,8% trong năm 2020.

Cơ bản đạt và vượt mục tiêu kế hoạch tài chính 5 năm

Theo Bộ Tài chính, trong giai đoạn ba năm 2020 - 2022, sẽ thực hiện Đề án cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị T.Ư, 7 khóa XII, phấn đấu tỷ trọng chi đầu tư phát triển khoảng 26% tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN), bội chi NSNN các năm 2021, 2022 đạt khoảng 3,5% (tương ứng mục tiêu Nghị quyết số 25/2016/QH14 cho giai đoạn 2016 - 2020). Trong bối cảnh thế giới và trong nước đan xen thuận lợi, khó khăn; năm 2020 là năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Với kết quả đạt được năm 2016 - 2018, đánh giá năm 2019 và dự toán năm 2020 đã được Quốc hội quyết định, theo Bộ Tài chính, về cơ bản đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

.