11 tháng, số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế ước đạt 3.675.700 tỷ đồng

Thứ Năm, 05-12-2019, 16:18

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, cả nước có 12.265 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 139.900 tỷ đồng và số lao động (LĐ) đăng ký là 112.500 lao động.

Tính chung 11 tháng năm 2019, cả nước có 126.700 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.574.400 tỷ đồng và tổng số LĐ đăng ký là 1.137.100 LĐ. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 11 tháng đạt 12,4 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 2.101.300 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 36.500 DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2019 là 3.675.700 tỷ đồng.

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền Bộ trưởng Tài chính giao dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 cho các bộ, cơ quan T.Ư và các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư các nhiệm vụ thu, chi sau; Thu phí, lệ phí thuộc phạm vi NSNN của các bộ, cơ quan T.Ư; chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu chi tiết theo lĩnh vực, dự án của từng chương trình cho các bộ, cơ quan T.Ư để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổng mức vay, vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc, mức bộ chi của từng tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư...

Giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc đạt hơn 244.973 tỷ đồng

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự kiến lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua KBNN giải ngân đến ngày 30-11 là hơn 244.973 tỷ đồng, đạt 63,7% kế hoạch. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến nay vẫn chậm so cùng kỳ năm 2018. Hiện có một số địa phương giải ngân đạt từ 80 - 90% dự toán kế hoạch vốn, nhưng vẫn còn đến 28 bộ, ngành và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong đó, có 20 bộ, ngành và bảy địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%.

Bỏ quy định đổi một USD ở tiệm vàng phạt 100 triệu đồng

Nghị định 88/2019-NĐ/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng có hiệu lực từ ngày 31-12 đã bỏ quy định đổi một USD ở tiệm vàng bị phạt tiền tối đa 100 triệu đồng, thay vào đó là chỉ phạt cảnh cáo với trường hợp mua bán ngoại tệ dưới 1.000 USD ở tiệm vàng không được cấp phép. Bên cạnh đó, lần đầu tiên Chính phủ quy định xử phạt tiền với trường hợp mở hộ thẻ ngân hàng. Theo đó, cá nhân, tổ chức nếu có hành vi mở hộ thẻ với số lượng từ 10 thẻ trở lên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng.

Huy động trái phiếu tăng mạnh trong tháng 11

Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 11, thị trường trái phiếu sơ cấp đã huy động đạt 26.126 tỷ đồng trái phiếu, tăng 29% so tháng 10-2019. Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch cũng tăng, đạt 221.000 tỷ đồng trong tháng 11. Về lãi suất, so tháng 10, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tháng 11 giảm trên tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,01 - 0,48%/năm. Trong đó lãi suất trúng thầu tại kỳ hạn 5 năm và 20 năm giảm mạnh nhất, ở mức giảm 0,48%/năm và 0,30%/năm. Như vậy, qua 11 tháng đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 204.009 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX, đạt 81,6% kế hoạch phát hành năm 2019.

.