Hà Nội đẩy mạnh chương trình OCOP

THU HẰNG
Thứ Tư, 21-08-2019, 15:27
Hà Nội sẽ tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% sản phẩm làng nghề nông nghiệp hiện có. Ảnh: N.ANH

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2019 - 2020, với tổng kinh phí 265 tỷ đồng. Với đa dạng các làng nghề truyền thống và nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản cấp quốc gia, cấp vùng, miền... chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thủ đô.

Trước mắt, Chương trình OCOP của Hà Nội sẽ tập trung vào các nhóm sản phẩm bao gồm thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, đồ lưu niệm - nội thất - trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn. Mục tiêu đến năm 2020, Hà Nội sẽ phát triển, nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng từ 800 - 1.000 sản phẩm OCOP theo ba cấp là huyện, thành phố và trung ương.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP, Hà Nội đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố xây dựng đề án. Mục tiêu của thành phố sẽ tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% sản phẩm làng nghề, nông nghiệp hiện có. Củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp. Triển khai thực hiện từ 10 - 20 làng văn hóa, làng nghề du lịch... Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội, hiện thành phố có khoảng 7.200 sản phẩm, tương thích sáu nhóm ngành hàng bao gồm 2.881 sản phẩm thực phẩm (39,9%); 2.417 sản phẩm lưu niệm - nội thất - trang trí (33,5%); 1.396 sản phẩm vải và may mặc (19,3%).

Làng nghề, nông sản và đặc sản là lợi thế để Hà Nội triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, gắn với hai mục tiêu cốt lõi là thực hiện xây dựng nông thôn mới; cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và phát triển sản xuất gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân. Để làm được điều đó, thành phố sẽ tổ chức diễn đàn kết nối giao thương, tập trung đào tạo, tập huấn cho cán bộ và các hộ dân tham gia chương trình đồng thời triển khai thực hiện ít nhất hai mô hình làng nghề gắn với du lịch. Bên cạnh đó, triển khai giám sát thực hiện các quy định về quản lý các khu trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề, địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, công bố các địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố. Nâng cấp phần mềm hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại địa chỉ hn.check.net.vn, trang điện tử nongthonmoihanoi.gov.vn phục vụ công tác quản lý Nhà nước cũng như kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP của Hà Nội.

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ này có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương. Sản phẩm OCOP được đánh giá theo năm hạng, trong đó hạng năm sao là cao nhất, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
.