Tọa đàm về Di chúc Bác Hồ

Thứ Năm, 15-08-2019, 14:52
Toàn cảnh buổi tọa đàm khoa học. Ảnh: DUY LINH

Ngày 12-8 vừa qua, Báo Nhân Dân đã phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng (1969 - 2019)”.

Các nhà khoa học và các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận để nhận thức rõ thêm những nội dung về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời đại mới. Đặc biệt trên năm vấn đề như xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng; đề cao dân chủ và thực hành dân chủ rộng rãi; thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; cán bộ và đảng viên phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng.

Các tham luận, ý kiến đã đề cập khá toàn diện các vấn đề cốt yếu trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng. 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dịp để chúng ta ôn lại và hiểu sâu sắc hơn, thấm thía những lời căn dặn của Người, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng vai trò lãnh đạo và là đầy tớ thật trung thành của nhân dân, thực hiện trọn vẹn ước nguyện của Người.

.