Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ Hai, 21-10-2019, 17:26
Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: CHƯƠNG LINH

Hôm nay, ngày 21-10, tại Hà Nội, Quốc hội (QH) khai mạc kỳ họp thứ 8, QH khóa XIV. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH, đề nghị của Chính phủ và căn cứ tình hình thực tế, Chương trình kỳ họp dự kiến bổ sung thêm nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, QH sẽ xem xét, thông qua: dự án (DA) Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội; cho ý kiến hai DA: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (thay cho DA Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp).

Chương trình kỳ họp sẽ rút Báo cáo về kết quả thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011 - 2017 do Chính phủ đề nghị rút vì không kịp chuẩn bị.

Với những điều chỉnh nêu trên, dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 8, QH khóa XIV là 27 ngày và sẽ bế mạc vào ngày 27-11-2019.

.