Gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Thứ Năm, 03-12-2020, 16:12

Ngày 2-12, Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban Dân tộc tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến “Gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II”. 

Tham gia buổi gặp mặt lần này, năm đại biểu đại diện cho các dân tộc Thái, Mường, Chứt, Sán Dìu, Ngái và Cống đã mang đến những câu chuyện chân thật, những đóng góp, tuyên truyền của cá nhân và cả hệ thống chính trị để phát triển văn hóa dân tộc mình. Qua đó, thấy được một phần những nỗ lực vươn lên trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II diễn ra với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước” từ ngày 2 đến 4-12, tại Hà Nội. Đại hội có sự tham gia của 1.600 đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách mời. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

.