Cả nước đã có khoảng 4.806 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Hai, 02-12-2019, 17:42
Một góc của xã nông thôn mới Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG - TTXVN

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến nay, cả nước đã có 4.806 xã (53,99%) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 0,66% so tháng 10.

Bình quân cả nước đạt 15,66 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí; có 111/664 đơn vị cấp huyện thuộc 40 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (tăng 1 đơn vị so tháng 10) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, chiếm khoảng 16,4% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước.

.