Thu phí phương tiện vào nội đô

ĐẠI HOÀNG
Thứ Hai, 29-07-2019, 17:30

Mấy hôm nay, báo chí đưa tin, bình luận ồn ào về chuyện Hà Nội dự kiến thu phí phương tiện vào nội đô, nhưng hầu hết nói không rõ ràng, làm dư luận hiểu lầm là việc thu phí chủ yếu đánh vào các phương tiện ngoại tỉnh hay việc thu khoản phí mới này dễ làm cho phí chồng lên phí.

Từ xưa đến nay, bổ sung một khoản thuế hoặc phí mới vào danh mục, bao giờ cũng là chuyện nhạy cảm. Không ai muốn bỗng dưng lại tốn thêm một khoản chi phát sinh gây thiệt cho lợi ích riêng của mình.

Tuy nhiên, ở góc độ quản lý nhà nước, nếu bổ sung một khoản thuế hoặc phí với mục đích lành mạnh nào đó, lại là cần thiết. Chính vì vậy, để chính danh và có căn cứ, trước khi bổ sung thu phí phương tiện vào nội đô, cơ quan chức năng của Hà Nội đã phối hợp viện nghiên cứu chuyên ngành, nghiên cứu các căn cứ pháp lý, căn cứ kinh tế - xã hội, rồi sau đó trình Chính phủ để đề nghị cho phép bổ sung vào danh mục phí, lệ phí mới có thể triển khai thực hiện.

Cho nên, việc thu phí phương tiện vào nội đô lần này không phải xuất phát từ ý kiến cá nhân hay một quan điểm không chính thức nào đó. Đây là vấn đề nghiêm túc, có lộ trình, có mục đích.

Đề án thu phí phương tiện vào nội đô được trình duyệt trong bối cảnh nội thành Hà Nội ngày càng quá tải. Lỗi gây ra tình trạng quá tải vốn cơ bản có nguồn gốc từ quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị. Song không phải vì chưa giải quyết được vấn đề từ gốc mà chúng ta bỏ qua giải pháp từ ngọn. Vì vậy, trong bối cảnh hiện tại và tương lai gần, việc thu phí phương tiện vào nội đô vẫn là lựa chọn tình thế khả thi để hỗ trợ giải quyết ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng ở nội thành Hà Nội.

Nhưng, đề xuất này vẫn còn một số vấn đề chưa thỏa đáng, như đã thu phí phương tiện thì đương nhiên không phân biệt ô-tô, xe máy hay phương tiện khác. Vì vậy, để tăng tính logic thì chính sách mới cần đặt ra lộ trình áp dụng đối với từng loại phương tiện. Lộ trình này sẽ giúp cho công tác chuẩn bị từ mọi góc độ đều tốt hơn, chẳng hạn điều chỉnh chính sách từ góc độ quản lý, điều chỉnh kế hoạch - thị trường - kỹ thuật - công nghệ từ góc độ sản xuất, điều chỉnh tâm lý - lựa chọn từ góc độ dư luận và đối tượng thực hiện…

Nói tóm lại, thu phí phương tiện vào nội đô là thỏa đáng, khả thi, nhưng cần điều chỉnh để hoàn thiện tốt hơn.

.