Thủ khoa thất nghiệp

TRUNG CHÍNH
Thứ Năm, 12-10-2017, 03:31

Thời đi học, đứng đầu lớp đã là rất khó. Thủ khoa là cực khó! Khó như học giỏi, thủ khoa mà làm được thì sau này gì mà làm chẳng được!

Mới đây mới biết thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã thất nghiệp hơn một năm, ở nhà phụ mẹ nuôi lợn, bán hoa quả. Trước đó, chương trình “Chuyển động 24h” của VTV1 đưa tin về nữ thủ khoa Đại học Mỏ địa chất Hà Nội cũng đang thất nghiệp, ở nhà làm thợ mộc. Chắc chắn còn nhiều thủ khoa thất nghiệp ẩn danh hoặc làm những công việc không phù hợp năng lực, chuyên môn. Chắc chắn đây là một sự lãng phí nguồn lực to lớn của xã hội.

Theo kết quả chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) năm 2015 được tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố ngày 6-12-2015, Việt Nam xếp thứ tám trong 72 nước về khoa học, thứ 22 về toán và 32 về đọc hiểu. Thông thường khảo sát, xếp hạng PISA tỷ lệ thuận với GDP mỗi quốc gia. Suốt từ khi bắt đầu tham gia đánh giá, xếp hạng PISA năm 2012, Việt Nam luôn trong nhóm xếp hạng cao, như một ngoại lệ. Báo chí quốc tế đánh giá về giáo dục Việt Nam: nhà nghèo (GDP thấp) vẫn học giỏi.

Với mỗi quốc gia, dân tộc, con người luôn là vốn quý nhất. Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Trọng dụng người tài là cái gốc của một quốc gia thịnh vượng. Đừng để hiện tượng học giỏi, nhà vẫn nghèo trở nên phổ biến.

.