Quyết liệt và nhân văn

QUANG HƯNG
Thứ Năm, 16-04-2020, 19:09

Việc tiếp tục triển khai giãn cách xã hội với những mức độ phù hợp thực tế là cần thiết, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp; vẫn còn nhiều địa bàn có nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch cao; giới chuyên môn vẫn liên tục cảnh báo người dân và cả xã hội phải cảnh giác tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Điều đó lại càng quan trọng khi trên thế giới, số ca mắc mới, số người tử vong do Covid-19 tăng nhanh liên tục, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội ở các nước, các châu lục bị ảnh hưởng trầm trọng, đã và sẽ tác động không nhỏ đến Việt Nam. Còn trong nước, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận của công tác phòng, chống dịch, thì đã xuất hiện không ít biểu hiện chủ quan, coi thường nguy cơ dịch bệnh, có những hành vi ảnh hưởng xấu đến những nỗ lực chung.

Đồng thời với đó, bên cạnh yêu cầu bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân trong bão dịch, thì một đòi hỏi cũng hết sức to lớn, đang ngày càng trở nên hệ trọng. Đó là vấn đề tạo thuận lợi cho công việc sản xuất, lao động, kinh doanh, giao dịch… thuộc nhiều lĩnh vực, thành phần trong xã hội nhanh chóng phục hồi và tiếp diễn nhằm bảo đảm cho nhịp vận hành, phát triển kinh tế - xã hội ở mức độ phù hợp, hài hòa yêu cầu phòng, chống dịch. Nhất là, cuộc chiến với Covid-19 phải xác định lâu dài, kiên trì hơn; còn việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân đang khó khăn, vất vả lại rất cấp bách.

Mục tiêu kép, song hành đó, quả thực đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn trong bối cảnh hiện nay. Không chỉ với các cơ quan lãnh đạo cao nhất của hệ thống chính trị, tất cả các bộ, ngành, trung ương và địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức… trên cả nước trong việc nghiên cứu, sắp xếp, cân đối đồng thời hai nhiệm vụ chống dịch và ổn định, củng cố về an sinh xã hội. Thật sự, chống dịch hiệu quả thì mới giữ được cho người dân an toàn để làm việc, phát triển kinh tế. Cùng với đó, người dân được bảo đảm thu nhập và nhu cầu thiết yếu về đời sống hằng ngày thì mới vững vàng về tinh thần và thể chất để phòng, chống dịch hiệu quả.

Cuộc chiến này, trong tính thách thức ngày càng quyết liệt hơn của nó, bên cạnh sự sáng suốt định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tính kịp thời của các quyết sách, giải pháp, tinh thần hưởng ứng của toàn dân; đang tiếp tục cần sự đồng lòng cao độ của toàn xã hội trong việc cùng thực hiện những giải pháp ứng phó không chỉ với dịch bệnh.

Ý nghĩa nhân văn trong chống dịch - vượt khó ở Việt Nam cũng vì vậy mà đang hiện rõ hơn, tỏa sáng hơn và ngày càng hiệu quả.

.