Đón chờ biên niên sử truyền hình “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

VŨ ANH
Thứ Ba, 21-01-2020, 11:18
Buổi họp báo về việc phát sóng phim tài liệu nhiều tập “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Vừa qua, Báo Nhân Dân đã họp báo công bố khởi chiếu bộ phim tài liệu nhiều tập “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Với 90 tập, bộ phim tài liệu đồ sộ này hứa hẹn đem lại cho người xem cả nước không chỉ những thước phim lịch sử quý giá, mà còn khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về thời đại Hồ Chí Minh.

1. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Báo Nhân Dân chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện Dự án phim tài liệu nhiều tập “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Đây là hoạt động quan trọng với mục tiêu kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Phim gồm 90 tập (khung thời lượng từ 25 đến 30 phút) phản ánh một cách có hệ thống, đầy đủ xuyên suốt về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công đến nay.

Nội dung phim tập trung làm rõ ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng 3-2-1930 và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng ta trong suốt 90 năm qua; khẳng định công lao to lớn của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò, công lao to lớn, tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã chiến đấu, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp của dân tộc; những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua, nhất là hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; những vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng… Phim thể hiện theo tuần tự thời gian như một “biên niên sử” phản ánh sự phát triển trường tồn của dân tộc, của Đảng và đất nước; khẳng định vai trò quyết định của sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, sự phấn đấu, hy sinh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta… Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời phản bác âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc sự thật về lịch sử cách mạng, về Đảng, Nhà nước và lãnh tụ, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Đảng và toàn xã hội.

2. Dự án đã được Báo Nhân Dân tổ chức thực hiện với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, hãng phim và nhà sản xuất có nhiều kinh nghiệm, phối hợp cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử… để cho ra đời bộ phim công phu, bảo đảm chất lượng. Phim sẽ được phát rộng rãi trên các đài, kênh truyền hình T.Ư và địa phương vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020).

Một bộ phim đồ sộ như vậy đòi hỏi khối lượng tư liệu khổng lồ. Khó khăn lớn nhất của đội ngũ làm phim là tìm kiếm nhiều nguồn và xác thực tư liệu. Tuy nhiên, may mắn là những người làm phim đã được tạo điều kiện tiếp cận nhiều trung tâm lưu trữ, cơ quan điện ảnh truyền hình trong và ngoài nước như: Viện phim Việt Nam, Thư viện Quốc hội Mỹ, Trung tâm Việt Nam tại Mỹ, Trung tâm lưu trữ Đảng Cộng sản Pháp và Trung tâm Điện ảnh Pháp, các trung tâm lưu trữ tại Nga và một số nước khác… Nhờ đó, bộ phim có một số tư liệu quý lần đầu xuất hiện.

3. Liên quan vấn đề xây dựng tính hấp dẫn và chính xác của bộ phim, Tổng đạo diễn NSND Lê Thi phân tích: “Trong 90 tập phim về lịch sử Đảng, tính hấp dẫn nằm ở việc nêu ra các vấn đề, sự kiện lịch sử và phản ánh tình hình đất nước. Bởi vậy, mặc dù có nhiều kíp làm phim, nhưng tất cả chúng tôi đều thống nhất và quan niệm sự hấp dẫn của phim nằm ở tính chính xác, tính lịch sử, tính sự kiện, tính vấn đề và vai trò của Đảng”.

Bằng việc chuẩn bị và xây dựng đầy tâm huyết đối với lịch sử nước nhà, bộ phim được kỳ vọng sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước; tuyên truyền về sự lãnh đạo, đường lối chính sách nhất quán của Đảng; phản ánh sự phát triển của đất nước, dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử. “Phim vừa mang tính chất lịch sử, vừa mang tính chất tổng kết, lại rất phổ thông để đại đa số quần chúng có thể tiếp cận và có cái nhìn đầy đủ, sâu sắc hơn về các sự kiện lịch sử trong điều kiện hiện nay”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng nhận định.

Trong quá trình phát sóng các tập đầu, dự án phim vẫn tiếp tục sản xuất các tập còn lại, đồng thời tiếp tục bổ sung, tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, chuyên gia và đặc biệt là đông đảo công chúng để hoàn thiện tác phẩm “biên niên sử bằng hình ảnh” về thời đại Hồ Chí Minh.

.