Chuẩn bị nhiều nội dung cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Thứ Năm, 12-10-2017, 09:41
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 15. Ảnh: ĐÌNH NAM

Diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-10, Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội (QH) khóa XIV sẽ bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 của QH diễn ra trong tháng 10.

Cụ thể, tại phiên họp này, UBTV QH sẽ cho ý kiến về các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 4 của QH; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3 của QH; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến QH năm 2017; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN và phương án phân bổ NS T.Ư năm 2018. Đặc biệt là việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của QH.

.